دانلود پروژه دانشجویی برق

دانلود رایگان پروژه دانشجویی و سفارش پروژه

دانلود پروژه دانشجویی برق

دانلود رایگان پروژه دانشجویی و سفارش پروژه

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کوانتیزاسیون سیگنال» ثبت شده است

دانلود پروژه دانشجویی کوانتیزاسیون سیگنال در نرم افزار متلب

در سیستم های انالوگ به دیجیتال یکی از بخش های اساسی، بخش کوانتیزاسیون سیگنال است که در نهایت سیگنال انالوگ را به بیت های 0 و 1 تبدیل میکند. در این پروژه کوانتیزه کزدن سیگنال سینوسی به همراهنمودار هیستوگرام نشان داده شده است. همچنین در بحث کوانتیزه کزدن سیگنال خطای کوانتیزاسیون مطح است که با اقفزایش بیت این خطا کاهش می یابد و این مسئله نیز برای 3 و 5 بیت نشان داده شده است. مقایسه سطوح کوانتیزه برای 3 و 5 بیت نیز نشان داده شده است. خروجی های برنامه را در تصاویر زیر میتوانید مشاهده نمایید dal کوانتیزاسیون
قیمت : 15000 تومان 

  • نسترن شریفی