دانلود پروژه دانشجویی برق

دانلود رایگان پروژه دانشجویی و سفارش پروژه

دانلود پروژه دانشجویی برق

دانلود رایگان پروژه دانشجویی و سفارش پروژه

۸ مطلب با موضوع «پروژه PSCAD» ثبت شده است

شبیه سازی حالت گذرا  با استفاده از pscad  به همراه مقاله و توضیحات

حالت گذرا ی سوئیچینگ از عوامل مهم در انتخاب تجهیزات و حفاظت میباشد.این اضافه ولتاژها ناشی از قطع ووصل کلیدها می باشد که فرکانسی در حدود 50 هرتز تا 20 کلیوهرتز می باشد که مدت زمان اثر این امواج گذرای سریع در حدود میکروثانیه است. برای شبیه سازی سیستم قدرت در این پروژه از نرم افزار PSCAD/ EMTD استفاده شده است.این نرم افزار، قادر به شبیه سازی نرم حالت پایدار،گذرا و دینامیکی سیستم های قدرت می باشد.. در اینجا حالت گذرای سوئیچینگ در هر دو حالت قطع و وصل در 4 وضعیت

1- بدون Surge Arrester

2- با Surge Arrester
 3-با Pre-insertion resistors 4
- Pre-insertion resistors
 بررسی می شود. سیستم قدرت مورد مطالعه به شکل زیر است که مقادیر هرکدام از پارامترهای آن از جمله مقادیر نامی ژنراتور،مشخصات خط انتقال و... در مقاله آمده است. حالت گذرا

قیمت : 12000 تومان


  • نسترن شریفی
پروژه سیکلوکانورتر - مبدل AC به AC به روش کنترل فاز در این پروژه سیکلوکانورتر با روش کلیدزنی کنترل فاز (Phase angle) شبیه سازی شده است. سیکلوکانورتر برای کاربردهایی که تغییر مقدار موثر ولتاژ AC نیاز باشد مانند کنترل دور موتور AC  به کار می رود. 

سیکلوکانورتر
ولتاژ خروجی سیکلوکانورتر  

ولتاژ خروجی سیکلوکانورتر

قیمت : 4900  • نسترن شریفی
شبیه سازی اینورتر سه فاز متصل به شبکه قدرت و کنترل تزریق توان اکتیو
در این پروژه شبیه سازی اینورتر سه فاز با مدولاسیون SPWM کلید زنی شده است .

 
اینورتر 3 فاز متصل به شبکه قدرت 
  • نسترن شریفی
شبیه سازی مبدل DC-DC تمام پل - DC-DC full bridge unidirectional


   dc-dc-fullbridge-unidirectional-circuit
 
  • نسترن شریفی

دانلود شبیه سازی اینورتر سه فاز PWM متصل به شبکه به همراه کنترل کننده PI جهت کنترل توان اکتیو


در این شبیه سازی یک اینورتر سه فاز یه شبکه متصل شده و یه شبکه توان اکتیو تزریق میکند.

جهت کنترل توان اکتیو تزریقی توسط اینورتر از کنتزل کننده PI استفاده شده است.ضرایب P و I به دلیل غیر خطی بودن سیستم به وسیله آزمون و خطا تعیین شده است.


PI

  • نسترن شریفی

دانلود شبیه سازی اینورتر سه فاز با مدولاسیون پهنای پالس سینوسی- 3phase PWM inverterspwm-3phase-invertespwm


  • نسترن شریفی

دانلود شبیه سازی اینورتر تک فاز با الگوریتم کلید زنی SPWM Unipolar ( مدولاسیون پهنای پالس سینوسی )


unipola spwm inverter

الگوریتم SPWM Unidirectional یا همان Unipolar یک الگوریتم کلیدزنی است که در آن یک موج مثلثی(موج حامل) با دو موج سینوسی(موج مرجع) با اختلاف فاز 180 درجه مقایسه میشود وکلیدهای هرفاز باهم کنترل می شود.به این صورت که کلید های S1 و S4 با هم و کلید هایS2 و S3 باهم کنترل می شوند.

  • نسترن شریفی

دانلود شبیه سازی اینورتر تکفاز با الگوریتم کلید زنی SPWM Bidirectional - Bipolar ( مدولاسیون پهنای پالس سینوسی ) با نرم افرار PSCAD                                 


الگوریتم SPWM Bidirectional یک الگوریتم کلیدزنی است که در آن یک موج مثلثی(موج حامل) با یک موج سینوسی(موج مرجع) مقایسه میشود و پالس های تولید شده به صورت ضربدری به کلیدها داده می شود.به این صورت که کلید های S1 و S2 با هم و کلید های S3 و S4 باهم کنترل می شوند.

  • نسترن شریفی