دانلود پروژه دانشجویی برق

دانلود رایگان پروژه دانشجویی و سفارش پروژه

دانلود پروژه دانشجویی برق

دانلود رایگان پروژه دانشجویی و سفارش پروژه

۵ مطلب در فروردين ۱۳۹۴ ثبت شده است

A combination of genetic algorithm and particle swarm optimization for optimal DG location and sizing in distribution systems

 

در این مقاله برای بهینه سازی از ترکیب دو الگوریتم ژنتیک و PSO استفاده شده و نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از PSO و ژنتیک مقایسه شده است.


فایل شبیه سازی شامل جایابی و تعیین ظرفبت بهینه منابع DG با استفاده از الگوریتم ژنتیک روی شبکه 33 باسه IEEE می باشد.که 3 منبع DG توسط الگوریتم ژنتیک جایابی و تعیین ظرفیت می شود.

برای بهینه سازی از الگوریتم ژنتیک خود متلب استفاده شده و الگوریتم ژنتیک کد نویسی نشده است.

  • نسترن شریفی
Impedance Matching in Photovoltaic Systems Using Cascaded Boost Converters and Sliding-Mode Control

سال انتشار : 2015
نوع مقاله : IEEE JOURNALS & MAGAZINES
تعداد صفحات : 15

  • نسترن شریفی

IEEE 33 bus test system data


33 bus


این شبکه یک شبکه توزیع 33 باسه مطابق با استاندارد IEEE می باشد که در اکثر مقالات جهت شبیه سازی و بررسی نتایج مطالعات مورد استفاذه قرار می گیرد.

اطلاعات مربوط به این شبکه شامل امپدانس شاخه ها و بار متصل به باس ها ( توان اکتیو و راکتیو ) می باشد.


  • نسترن شریفی

Load Balancing With EV Chargers and PV Inverters in Unbalanced Distribution Grids


سال انتشار : 2015

نوع مقاله : IEEE JOURNALS & MAGAZINES

تعداد صفحات : 9  • نسترن شریفی

New Control of PV Solar Farm as STATCOM (PV-STATCOM) for Increasing Grid Power Transmission Limits During Night and Day


سال انتشار : 2015

نوع مقاله : IEEE JOURNALS & MAGAZINES

تعداد صفحات : 9


  • نسترن شریفی