دانلود پروژه دانشجویی برق

دانلود رایگان پروژه دانشجویی و سفارش پروژه

دانلود پروژه دانشجویی برق

دانلود رایگان پروژه دانشجویی و سفارش پروژه

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تقویت کننده های پتانسلی حیاتی» ثبت شده است

تقویت کننده های پتانسلی حیاتی

لزوم استفاده از تقویت کننده ی پتانسیل حیاتی :

تقویت دامنه ی سیگنال الکتریکی ضعیف ناشی از یک منبع بیولوژیکی و تقویت دامنه ی آن تا قابل پردازش، ثبت یا نمایش گردد.

 فهرست مطالب 

ملزومات اساسی

الکتروکاردیوگرام (ECG)

اشکال های متداول

حفاظت گذرا

مدارهای کاهش تداخل

تقویت کننده های دیگر پتانسی لهای حیاتی

نمونه ای از پیش تقویت کننده ی پتانسیل های حیاتی

دیگر پرداز ش های پتانسیل های حیاتی

مانیتورهای قلبی (cardiac monitor)

دورسنجی حیاتی (Biotelemetery)

تعداد صفحات : 69

  • نسترن شریفی